arrow Otulina Thermaflex PUR

Powrót Lista wszystkich produktów

Materiały do pobrania

Zapytaj o dostepność produktu

Opis
Otuliny Thermaflex PUR wykonane są ze spienionego poliuretanu o gęstości ok. 20 kg/m3. Pozwala to na uzyskanie dobrych parametrów izolacyjnych, współczynnik przewodności cieplnej ? = 0,035 W/mK przy temperaturze 40°C. Materiały Thermaflex PUR spełniają wymagania dotyczące odporności pożarowej -sklasyfikowane są jako materiał nierozprzestrzeniający ognia wg PN-B-02873:96

Zastosowania
Thermaflex PUR przeznaczony jest dla izolacji termicznej:

  • sieci cieplnych,
  • węzłów cieplnych,
  • rurociągów i połączeń centralnego ogrzewania,
  • ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
  • może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie temperatury pracy nie przekraczają +135°C.